Μετά την τοποθέτηση νέου σύγχρονου αντλητικού συγκροτήματος και νέου Ηλεκτρολογικού πίνακα με αυτοματισμούς στο ανατολικό αντλιοστάσιο ύδατος της Μεγάλης Βόλβης, οι συνδημότες μας (κάτοικοι της Μεγάλης Βόλβης), πλέον έχουν άφθονο και καθαρό νερό για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες τους και σε αυτόν τον τομέα.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο