Κερδίστε 1€ σε κάθε λογαριασμό ύδρευσης, ακυρώνοντας την έντυπη μορφή του Κάντε…