Δ.Σ ΔΕΥΑΒ

Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης 2024-2028

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλβης από 01-01-2024, με την 11/2024 απόφαση της με αριθ.02/2024 Συνεδρίασής του στις 31-01-2024, αποφάσισε τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της ΔΕΥΑΒ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Βόλβης), αποτελούμενο από τους παρακάτω:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. κ. Γκολιδάκης Χρήστος, (Δ.Σ. παράταξης επιτυχόντος συνδυασμού – Πρόεδρος).
2. κ. Αμανετίδης Ραφαήλ, (Δ.Σ. παράταξης επιτυχόντος συνδυασμού).
3. κ. Πανταζίδης Νικόλαος, (Δ.Σ. παράταξης επιτυχόντος συνδυασμού).
4. κ. Σαλέπη Στέλλα, (Δ.Σ. παράταξης επιτυχόντος συνδυασμού).
5. κ. Μόσχου Αθανάσιος, (Δ.Σ. παράταξης επιτυχόντος συνδυασμού).
6. κ. Μουρατίδης Κωνσταντίνος, (Δ.Σ. της μειοψηφίας, από τον 2ο σε ψήφους συνδυασμό της κας Πολυζωϊδου Βασιλικής).
7. κ. Όχουνος Επαμεινώνδας, (Δ.Σ. της μειοψηφίας, από τον 2ο σε ψήφους συνδυασμό της κας Πολυζωϊδου Βασιλικής).
8. κ. Μαργαρίτου Θεοφανώ, μέλος – εκπρόσωπος του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
9. κ. Μαραγκάκης Δημήτριος εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση.
10.κ. Τσίτσος Γεώργιος, δημότης – κάτοικος του Δήμου με γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
11.κ. Σαραβά Χρυσάνθη δημότης – κάτοικος του Δήμου με γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. κ. Επιτρόπου Παναγιώτης (Δ.Σ. παράταξης επιτυχόντος συνδυασμού).
2. κ. Πατρώνης Ελευθέριος (Δ.Σ. παράταξης επιτυχόντος συνδυασμού).
3. κ. Παναγιωτίδης Γεώργιος (Δ.Σ. παράταξης επιτυχόντος συνδυασμού).
4. κ. Τσουραλάκη Κική (Δ.Σ. παράταξης επιτυχόντος συνδυασμού).
5. κ. Δελιβασίλης Πασχάλης (Δ.Σ. παράταξης επιτυχόντος συνδυασμού).
6. κ. Χαρισόπουλος Ιωακείμ (Δ.Σ. της μειοψηφίας, από τον 2ο σε ψήφους συνδυασμό της κας Πολυζωϊδου Βασιλικής).
7. κ. Πολυζωίδου Βασιλική (Δ.Σ. της μειοψηφίας του 2ου σε ψήφους συνδυασμού).
8. κ. Νάνου Ευαγγελία, μέλος – εκπρόσωπος του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
9. κ. Μουστακίδου Ειρήνη, εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση.
10.κ. Παπαδάκης Πασχάλης, δημότης – κάτοικος του Δήμου με γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης.
11.κ. Δεσλή Μαριάνθη, δημότης – κάτοικος του Δήμου με γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης

Ως Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης, (Δ.Ε.Υ.Α.Β.) ορίζεται ο Δ.Σ. κ. Αμανετίδης Ραφαήλ μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΒ.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η Απόφαση πήρε τον αύξοντα αριθμό 06/2024.

————————————–

Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης 2019-2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Βόλβης αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου 2019 την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) αποτελούμενο από τα παρακάτω Τακτικά Μέλη:

 1. Γκολιδάκης Χρήστος Πρόεδρος (ΔΣ παράταξης κ. Λιάμα)
 2. Χλεπατάς Στέργιος Αντιπρόεδρος (δημότης)
 3. Χαρπουζάνης Γεώργιος (ΤΣ παράταξης κ. Λιάμα)
 4. Κοροσίδης Ιωάννης (ΔΣ παράταξης κ. Λιάμα)
 5. Μαργαρίτου Θεοφανώ (ΤΣ παράταξης κ. Λιάμα)
 6. Δεσλή Μαριάνθη (ΤΣ παράταξης κ. Λιάμα)
 7. Ρόκκας Σταύρος (ΔΣ παράταξης κ. Στοΐτσα)
 8. Ελευθεριάδης Θεοχάρης (ΔΣ παράταξης κ. Ελευθεριάδη)
 9. Μάλαμας Παναγιώτης (δημότης)
 10. Γιουρούκης Ιωάννης (εκπρόσωπος των εργαζομένων)
 11. Παπαπλούδη Ευαγγελία (χημικός εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Βρασνών))

Αριθμός απόφασης 168/2019

Επίσης στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ εκλέχτηκε ομόφωνα η νέα τριμελή επιτροπή με πρόεδρο την κ. Φανή Μαργαρίτου και μέλη την κ. Μαριάνθη Δεσλή και τον κ. Σταύρο Ρόκκα

Έγινε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αντικατάσταση λόγω παραίτησης το μέλους Παπαπλούδη Ευαγγελία. Στην θέση της ψηφίστηκε ομόφωνα η δημότισσα κ. Λαζαρούδη Έλλη. Επίσης έγινε αντικατάσταση του μέλους κ. Χαρπουζάνη Γεωργίου με το αναπληρωματικό μέλος κ. Σεραμπιμπίνη Δημήτριο. Αριθμός απόφασης 222/2019