Δ.Σ ΔΕΥΑΒ

Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης 2019-2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο δήμου Βόλβης αποφάσισε ομόφωνα στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 10η Σεπτεμβρίου 2019 την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) αποτελούμενο από τα παρακάτω Τακτικά Μέλη:

 1. Γκολιδάκης Χρήστος Πρόεδρος (ΔΣ παράταξης κ. Λιάμα)
 2. Χλεπατάς Στέργιος Αντιπρόεδρος (δημότης)
 3. Χαρπουζάνης Γεώργιος (ΤΣ παράταξης κ. Λιάμα)
 4. Κοροσίδης Ιωάννης (ΔΣ παράταξης κ. Λιάμα)
 5. Μαργαρίτου Θεοφανώ (ΤΣ παράταξης κ. Λιάμα)
 6. Δεσλή Μαριάνθη (ΤΣ παράταξης κ. Λιάμα)
 7. Ρόκκας Σταύρος (ΔΣ παράταξης κ. Στοΐτσα)
 8. Ελευθεριάδης Θεοχάρης (ΔΣ παράταξης κ. Ελευθεριάδη)
 9. Μάλαμας Παναγιώτης (δημότης)
 10. Γιουρούκης Ιωάννης (εκπρόσωπος των εργαζομένων)
 11. Παπαπλούδη Ευαγγελία (χημικός εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ν. Βρασνών))

Αριθμός απόφασης 168/2019

Επίσης στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΒ εκλέχτηκε ομόφωνα η νέα τριμελή επιτροπή με πρόεδρο την κ. Φανή Μαργαρίτου και μέλη την κ. Μαριάνθη Δεσλή και τον κ. Σταύρο Ρόκκα

Έγινε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αντικατάσταση λόγω παραίτησης το μέλους Παπαπλούδη Ευαγγελία. Στην θέση της ψηφίστηκε ομόφωνα η δημότισσα κ. Λαζαρούδη Έλλη. Επίσης έγινε αντικατάσταση του μέλους κ. Χαρπουζάνη Γεωργίου με το αναπληρωματικό μέλος κ. Σεραμπιμπίνη Δημήτριο. Αριθμός απόφασης 222/2019