Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΕΛ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ και μετά τις τροποποιήσεις αυτού ισχύουν τα εξής :

1) Όλα τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να έχουν Άδεια Εκκένωσης Βοθρολυμάτων προκειμένου να εισέλθουν στον βιολογικό.

2) Απαγορεύεται ρητά να έρχονται λύματα από άλλες περιοχές εκτός του Δήμου Βόλβης.

3) Με κάθε βυτιοφόρο θα προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση με την υπογραφή του βυτιοφορέα που θα δηλώνει την προέλευση των λυμάτων και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της οικίας που έγινε η εκκένωση.

4) Θα πρέπει να τηρείται πιστά ο Κ.Ο.Κ. και να μην παρεμποδίζεται η ροή των οχημάτων.

5) Σε κάθε εκκένωση θα πρέπει ο βυτιοφορέας να παραδίδει δείγμα προς ανάλυση.

6) Η είσοδος στην Ε.Ε.Λ. Ασπροβάλτας προϋποθέτει την ύπαρξη κάρτας εισόδου και για την απόκτησή της θα πρέπει να πληρωθεί αντίτιμο ανά εκκένωση το οποίο είναι 3,5 € για βυτία έως 15m3  και 5€ για μεγαλύτερα.

7) ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες εισόδου: 07:00πμ έως και 15:00μμ.

Το ωράριο δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες.

Εκ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης

Ασπροβάλτα  06/02/2020

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο