Τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Βόλβης, με κατά τόπου επισκέψεις στους ποιο πολλούς οικισμούς του Δήμου μας, έχουν αυξήσει (εντός των επιτρεπτών ορίων) το ποσοστό του υπολειμματικού χλωρίου στο δίκτυο ύδρευσης. Η αύξηση του ποσοστού χλωρίωσης δεν είναι μόνιμη αλλά πρόσκαιρη.

Η αύξηση θα προσφέρει στην καταπολέμηση, όχι μόνο στην παρούσα περίπτωση του κορωνοϊού αλλά και οποιονδήποτε άλλων μικροοργανισμών, τη στιγμή, που το χλωριωμένο νερό στο σπίτι εκτός από την κατανάλωση, το χρησιμοποιούμε για πολλές άλλες εργασίες, όπως τον καθαρισμό, το πλύσιμο, κλπ.

Εκείνο που η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προτείνει, είναι ότι σε περιπτώσεις που  σημειώνεται πρόβλημα, μπορούμε να αυξήσουμε την υπολειμματικότητα του ελεύθερου χλωρίου μέχρι το 0.5 για σύντομα χρονικά διαστήματα μέχρι την εξάλειψη του προβλήματος. Δεν υπάρχει κανένα μικροβιολογικό πρόβλημα στα δίκτυα ύδρευσης του δήμου Βόλβης αλλά η διασφάλιση της συνεχούς παρουσίας υπολειμματικότητας χλωρίου πιθανόν να συνεισφέρει στην προσπάθεια καταπολέμησης και του κορωνοϊού με διάφορους τρόπους.

Οι ανησυχίες που πιθανόν να προκύψουν από τους συνδημότες μας έγκεινται στο γεγονός ότι μπορούν να προκληθούν κάποια παράγωγα στο νερό λόγω ύπαρξης του χλωρίου. Μια περίοδος όμως της μιας με δύο εβδομάδων δεν θα έχει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στα παράγωγα αυτά.

Η προσπάθεια της ΔΕΥΑ Βόλβης  επικεντρώνεται στο να έχει μια υπολειμματικότητα στο νερό που χρησιμοποιεί, τόσο ο πρώτος καταναλωτής, όσο και ο τελευταίος, πάντοτε μέσα στα επιτρεπόμενα επίπεδα.

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο