Από την Τετάρτη 5/2/2020 τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Ασπροβάλτας, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ.114/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και τροποποιήθηκε με την αριθμ.11/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.

–  Σκοπός του κανονισμού είναι να περιγράψει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πρέπει να γίνεται η διαδικασία της μεταφοράς και εκκένωσης βοθρολυμάτων αστικής προέλευσης αυστηρά και μόνο από οικισμούς του Δήμου Βόλβης, για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, μιας και οι δυνατότητες επεξεργασίας βοθρολυμάτων του Βιολογικού σταθμού Ασπροβάλτας είναι περιορισμένες!

–  Αφορά ιδιοκτήτες βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς αστικών λυμάτων (βοθρολυμάτων) στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Ασπροβάλτας, καθώς και τους προσερχόμενους στην ΕΕΛ Ασπροβάλτας οδηγούς και βοηθούς οδηγών βυτιοφόρων οχημάτων, οι οποίοι οφείλουν να τον τηρούν και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των αρμοδίων υπαλλήλων του λειτουργού της ΕΕΛ Ασπροβάλτας.

Οι βυτιοφορείς προκειμένου να εκκενώσουν τα βυτία στον βιολογικό Ασπροβάλτας θα πρέπει να προμηθευτούν άδεια απόθεσης υγρών αποβλήτων που εκδίδεται από τα γραφεία της ΔΕΥΑΒ και να πληρώσουν το σχετικό αντίτιμο το οποίο ορίζεται με τις παραπάνω αποφάσεις.

Εκ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βόλβης

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο