Το νερό αναμφισβήτητα είναι ο σημαντικότερος φυσικός πόρος του πλανήτη. Αποτελεί στην ουσία ανακυκλώσιμο πόρο και όχι ανανεώσιμο όπως π.χ. είναι το ξύλο. Το ότι είναι ανακυκλώσιμο σημαίνει ότι στο κλειστό σύστημα πλανήτης γη – ατμόσφαιρα, η ποσότητα νερού άρα και τα αποθέματα του παραμένουν ίδια αενάως.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο