Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, συντασσόμενο ομόφωνα με όλες τις θέσεις και τις ανακοινώσεις που έχουν λάβει χώρα από την ΚΕΔΕ, την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. την ΠΟΕ-ΔΕΥΑ και τις διοικήσεις των Δ.Ε.Υ.Α. ανά την επικράτεια, απαιτεί την απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: “Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της. υδατικής πολιτικής”.

Το νερό αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που τελεί υπό καθεστώς φυσικού-νόμιμου μονοπωλίου υπό την εποπτεία και διαχείριση θεσμοθετημένων οργάνων τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των συναρμόδιων Υπουργείων ενώ οι κατά τόπους Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν περιουσία των τοπικών κοινωνιών.

Στον τομέα των υδάτων της Χώρας δεν υπάρχει και δεν νοείται ανταγωνιστική αγορά νερού ώστε να απαιτείται η ρύθμισή της από Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή.

Με την υπαγωγή του τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης στη Ρ.Α.Ε. σχεδιάζονται παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε συγχωνεύσεις των Δ.Ε.Υ.Α. και στη μετέπειτα ιδιωτικοποίησή τους, παρά του ότι οι παρεμβάσεις αυτές αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και σε όσα ξεκάθαρα, σταθερά και αμετακίνητα έχει κρίνει το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας με μια σειρά από σχετικές αποφάσεις του (ΣτΕ 1906/2014, 190/2022, 191/2022 και 1886/2022).

Η εφαρμογή του νομοσχεδίου εκτός από το ότι θα επιφέρει σημαντική αύξηση της τιμής του νερού προς τον πολίτη υπό την απειλή υπέρογκων προστίμων, θα προκαλέσει παράλληλα μέσω των συγχωνεύσεων πολλαπλές και προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες.

Η μεταφορά κρίσιμων αποφασιστικών, ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων του τομέα των υδάτων σε Ρυθμιστική Αρχή, η οποία δεν υπάγεται ούτε καν στην εποπτεία του Δημοσίου και οι πράξεις της είναι άμεσα εκτελεστέες και πλήρως ανέλεγκτες από τον αρμόδιο Υπουργό, συνιστά από την πλευρά του Κράτους απεμπόληση εξουσίας του σε δημόσια αγαθά και απώλεια δημοσίου ελέγχου στο κυρίαρχο αγαθό για την ανθρώπινη επιβίωση.

Με τις διατάξεις που προτείνονται στα άρθρα του νομοσχεδίου επέρχεται κατάργηση των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων των Διοικητικών Συμβουλίων των Δ.Ε.Υ.Α. και των Δημοτικών Συμβουλίων που τα ελέγχουν.

Η επιβολή οικονομικών υποχρεώσεων (χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής με ποσοστό επί του τζίρου) και αδιανόητων προστίμων στις ήδη βεβαρημένες λόγω υπέρογκου ενεργειακού κόστους Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια τη χρησιμότητά τους και την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών τους στους πολίτες έως και στον πιο απομακρυσμένο οικισμό, θα επιφέρει οικονομική αποδυνάμωση και απαξίωση.

Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο επιδιώκει εν τέλει να διαρρήξει την προστασία του νερού ως δημόσιου αγαθού, να το μετατρέψει σε εμπόρευμα και να το εισάγει σταδιακά στην ελεύθερη αγορά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, στη Δ.Ε.Υ.Α. Βολβης ζητάμε την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου στο σύνολό του και επιφυλασσόμαστε προς άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος.

Τέλος, δηλώνουμε διαθέσιμοι σε όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα για ουσιαστική διαβούλευση και συνεργασία που θα βελτιώσει το πλαίσιο διαχείρισης των υδατικών πόρων.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad