Ο Δήμος Βόλβης και η ΔΕΥΑΒ τα προηγούμενα χρόνια κατάφεραν την ένταξη τριών (3) μεγάλων έργων ύδρευσης στο πρόγραμμα Φιλόδημος.

Η σύμβαση για το πρώτο έργο υπογράφηκε την Τετάρτη 16/02/2022 από τον Δήμαρχο Βόλβης Διαμαντή Λιάμα, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ Χρήστο Γκολιδάκη και τον ανάδοχο του έργου, στο Δημοτικό κατάστημα της Νέας Μαδύτου.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων του πρώτου έργου, που αφορά την βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης της Απολλωνίας, Κοκκαλούς και Μοδίου, ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βόλβης ανέφεραν ότι σύντομα θα υπογράφουν και οι συμβάσεις και των άλλων δύο (2) μεγάλων έργων ύδρευσης που αφορούν τους οικισμούς του Νικομηδινού και του Στίβος.

Σήμερα 29/08/2022 λοιπόν, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Νικομηδινού, υπεγράφη και η δεύτερη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Βόλβης Διαμαντή Λιάμα, του Προέδρου της ΔΕΥΑ Βόλβης Χρήστου Γκολιδάκη και του ανάδοχου του έργου κ. Εκμετσή Αθανάσιου, πρόεδρου της εταιρίας “Αλέξανδρος”. Η σύμβαση αυτή αφορά την βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης του Οικισμού Νικομηδινού.

Όλες οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες που γίνανε από τον Δήμο Βόλβης και την ΔΕΥΑΒ κατά το παρελθόν για την βελτίωση της ποιότητας του νερού στο Νικομηδινό απέτυχαν, γιατί το νερό των γεωτρήσεων της περιοχής έβγαινε πάντα ακατάλληλο. Πλέον με αυτό το νέο έργο θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της ποιότητας και της επάρκειας του νερού στον Νικομηδινό.

Παρόντες στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης του έργου, εκτός από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Βόλβης Ιορδανίδης Λάκης, ο Πρόεδρος του Νικομηδινού Στράτος Ταλιχμανίδης, η Aντιπρόεδρος του Ο.Π.Α.Π Στέλλα Κοντοπούλου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Βαγγέλης Παπουτσής, κάτοικοι και μέλη των Συλλόγων του οικισμού.

Να υπενθυμίσουμε ότι η κατασκευή του έργου της Κοκκαλούς και του Μοδίου βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα ολοκληρωθεί. Επίσης τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί και η υπογραφή της σύμβασης του τρίτου έργου που αφορά τον οικισμό Στίβος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ” Προϋπολογισμός Υποέργου 2: 715.000,00€   

Συνοπτική περιγραφή υδραυλικών εργασιών

Το υπόψη υποέργο αφορά στην κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από υφιστάμενη γεώτρηση κοντά στην περιοχή Σχολάρι έως την Υφιστάμενη Δεξαμενή του οικισμού Νικομηδινού.

Αντικείμενο του υποέργου αποτελεί η μεταφορά νερού από την υφιστάμενη γεώτρηση νότια του οικισμού Σχολαρίου, στην Υφιστάμενη Δεξαμενή του οικισμού Νικομηδινού, συνολικής επιφάνειας 126,45m2, (χωρίς τον συνυπολογισμό του χώρου του βανοστασίου της) και συνολικής χωρητικότητας περίπου 300 μ3. Η μεταφορά του ύδατος θα γίνει μέσω ενός νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης, μήκους 4.697,88m, διαμέτρου D140mm και κλάσης 20atm και 16atm, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του οποίου καθορίστηκαν για τη μέγιστη ημερήσια παροχή σχεδιασμό 40ετίας.

Το προτεινόμενο νέο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης μεταφοράς νερού περιλαμβάνει τα εξής υδραυλικά στοιχεία:

  • Την υφιστάμενη εντός οικίσκου γεώτρηση, πλησίον οικισμού Σχολαρίου, που θα χρησιμοποιηθεί ως υδρευτική. Η γεώτρηση αυτή αναβαθμίζεται με σκοπό την υδροδότηση της υφιστάμενης δεξαμενής του οικισμού Νικομηδινού, αλλά και την κάλυψη των αναγκών πυρόσβεσης. Επίσης κατασκευάζεται μία νέα δεξαμενή εξισορρόπησης, συνολικής επιφάνειας 12,83μ2 σε κάτοψη και συνολικής χωρητικότητας περίπου 27,08μ3. Η νέα αυτή δεξαμενή χωροθετείται δίπλα στην υφιστάμενη γεώτρηση σε απόσταση 1,00μ. Η Δεξαμενή υδροδοτείται από την υφιστάμενη διανοιγμένη γεώτρηση (σε βάθος 20μ. περίπου), μέσω της νέας τοποθετούμενης υποβρύχιας αντλίας βαθέων φρεάτων με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα και καλώδιο τροφοδοσίας και την κατάλληλη συνδεσμολογία. Από την νέα δεξαμενή, μέσω δύο ανεξάρτητων αγωγών και δύο νέων αντλητικών συγκροτημάτων, που τοποθετούνται εντός του υφιστάμενου οικίσκου της γεώτρησης, υδροδοτείται αντίστοιχα η υφιστάμενη δεξαμενή του οικισμού Νικομηδινού και καλύπτονται οι ανάγκες πυρόσβεσης της περιοχής.
  • Τον καταθλιπτικό αγωγό από υλικό PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου D140mm, κλάσης 20atm και μήκους 2.677,31m από την έξοδό του από την υφιστάμενη γεώτρηση πλησίον του οικισμού Σχολαρίου έως το σημείο αλλαγής κλάσης του (Κόμβος Α.0.145).
  • Τον καταθλιπτικό αγωγό από υλικό PE 100, 3ης γενιάς, διαμέτρου D140mm, κλάσης 16atm και μήκους 2.020,57m από το σημείο αλλαγής της κλάσης του (Κόμβος Α.0.145) έως την Υφιστάμενη Δεξαμενή του οικισμού Νικομηδινού.
  • Την Υφιστάμενη δεξαμενή συνολικής χωρητικότητας, περίπου 300μ3, πλησίον του οικισμού Νικομηδινού και νότια αυτού.

Συνοπτική περιγραφή Αντλιοστασίων

Το αντικείμενο της περιγραφής αυτής, αφορά στον Η/Μ εξοπλισμό και τις εργασίες εγκατάστασής του στο υφιστάμενο και υπό μετατροπή (από αρδευτικό σε υδρευτικό και με πρόσθετη λειτουργία πυρόσβεσης) αντλιοστάσιο της γεώτρησης  Σχολαρίου.

Υπό μετατροπή αντλιοστάσιο γεώτρησης – Σχολάρι

Ο οικίσκος εγκατάστασης του εξοπλισμού και η γεώτρηση είναι υφιστάμενοι. Η σωλήνωση της γεώτρησης είναι κατασκευασμένη με σωλήνες 10″.

Η αντλία θα είναι ηλεκτροκίνητη, βαθέων φρεάτων.

Η αντλία θα αντλεί το νερό με ελεύθερη εκροή προς παρακείμενη δεξαμενή που θα κατασκευασθεί. Η δεξαμενή θα λειτουργεί ως ρυθμιστική, θα έχει δε ενεργό όγκο της τάξης των 24 μ3.

Από την αντλία θα αντλούν δύο αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα, κατακόρυφα, πολυβάθμια:

  • Μία αντλία που θα ωθεί το νερό προς την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης Νικομηδινού.
  • Μία αντλία που θα ενεργοποιείται με τοπικό χειρισμό και θα παρέχει νερό για πυρόσβεση και πλήρωση πυροσβεστικών οχημάτων.

Εντός του οικίσκου της γεώτρησης θα εγκατασταθεί ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης.

Σχέδιο Γενικής Οριζοντιογραφίας (ΥΔΡ.1) υπό κλίμακα 1:2000 (Αρχείο pdf)

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad