Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 243/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. εγκρίνεται η διεύρυνση του ωραρίου προσέλευσης των βυτιοφόρων στην ΕΕΛ Ασπροβάλτας για τα κάτωθι χρονικά διαστήματα του έτους 2023 ως εξής:

Από 8 Ιουνίου έως 15 Ιουνίου
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρες εισόδου: 06:00 έως και 15:00 και
Σάββατο: 07:00 έως και 13:00

Από 16 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρες εισόδου: 06:00 έως και 17:00 και
Σάββατο: 06:00 έως και 14:00
Κυριακή: 07:00 έως και 12:00

Από 11 Σεπτεμβρίου έως 24 Σεπτεμβρίου
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρες εισόδου: 07:00 έως και 15:00 και
Σάββατο: 07 έως και 12:00

Από 25 Σεπτεμβρίου
ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ώρες εισόδου: 07:00 έως και 15:00

Τα παραπάνω ωράρια δύναται να τροποποιηθούν με μεταγενέστερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Εκ της υπηρεσίας

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad