Συνεχίζετε η προγραμματισμένη ετήσια συντήρηση – καθαρισμός των φρεατίων ομβρίων υδάτων προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα απόφραξης των φρεατίων και υπερχείλισης των βρόχινων νερών .

Παράλληλα με τα φρεάτια των ομβρίων υδάτων συντηρούνται και τα φρεάτια ύδρευσης τα οποία εδώ και χρόνια είχαν παραμείνει ημιτελές και επικίνδυνα, τα περισσότερα από αυτά τα φρεάτια βρίσκονται στα πεζοδρομία της Μαδύτου.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο