Τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρήθηκε εισχώρηση μεγάλων ποσοτήτων φερτών υλικών στο δίκτυο ύδρευσης της Μικρής Βόλβης, αφενός λόγω βλάβης του αντλητικού συγκροτήματος, η οποία και αποκαταστάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αφετέρου λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης που έγινε σήμερα 28/12/2020 και θα αποκατασταθεί αύριο από το αρμόδιο τεχνικό συνεργείο της ΔΕΥΑ Βόλβης.

Η ΔΕΥΑΒ προτείνει τους κατοίκους της Μικρής Βόλβης, να αποφύγουν την κατανάλωση νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης για τις επόμενες δέκα ημέρες, όπου προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες σύνδεσης της Νέας υδρευτικής γεώτρησης, που ανορύχθηκε πρόσφατα, με το δίκτυο ύδρευσης καθώς και ο καθαρισμός του.
Ευχαριστούμε εκ το προτέρων για την κατανόηση σας.
Εκ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο