Από τις τρεις συμβάσεις έργων ύδρευσης που υπεγράφησαν πριν λίγο καιρό από τον Δήμο Βόλβης την ΔΕΥΑΒ και τους αναδόχους των έργων, η μία σύμβαση, αυτή του έργου του Μοδιού και της Κοκκαλούς – Απολλωνιας, ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Τελείωσαν τα νέα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και απομένουν οι υπόλοιπες κατασκευές.

Σήμερα 16/11/2022, ο ανάδοχος του έργου, ξεκίνησε τις εργασίες βελτίωσης της υδρευτικής κατάστασης του Νικομηδινού.

Σύμφωνα με την έως τώρα πορεία των έργων της ύδρευσης, θεωρούμε ότι αυτά τα τόσο σημαντικά έργα, του Νικομηδινού, του Στίβος της Κοκκαλού – Απολλωνιας και του Μοδίου, θα ολοκληρωθούν πολύ ποιο γρήγορα από την πρόβλεψη των μελετών και των συμβάσεων που έχουνε υπογραφεί.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad