Το Σάββατο 3 Ιουλίου, το βράδυ προκλήθηκε θραύση στον αγωγό ύδρευσης του Άνω Σταυρού με αποτέλεσμα να υπάρξει πρόβλημα με την υδροδότηση του οικισμού. Έγινε επισκευή του αγωγού από το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. το οποίο αποκατέστησε την βλάβη άμεσα.

Την Κυριακή 4 Ιουλίου το πρωί, δημιουργήθηκε ξανά πρόβλημα με την υδροδότηση του Άνω Σταυρού λόγω της διακοπής ρεύματος. Η εν λόγο διακοπή προκάλεσε έντονη αυξομείωση της τάσης του ρεύματος με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία της ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ του Αντλιοστασίου ύδρευσης και της Δεξαμενής.

Παρ όλη την δυσκολία, η υδροδότηση αποκαταστάθηκε σταδιακά, όμως παρατηρήθηκε το φαινόμενο να μην επαρκεί το νερό, και να παρουσιάζονται προβλήματα υδροδότησης του οικισμού.
Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΒ πάρα την ιδιαιτερότητα της ημέρας, και της ώρας επέστρεψαν και πάλι στην περιοχή προσπαθώντας να εντοπίσουν το πρόβλημα.

Σήμερα Δευτέρα 5 Ιουλίου το πρωί τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. σε συνεργασία με συνεργείο βιντεοσκόπησης αγωγών εξωτερικού συνεργάτη, ερευνώντας τους αγωγούς εντόπισε βλάβη στον αγωγό πλήρωσης της δεξαμενής το οποίο είχε ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του νερού που αντλείται να μην καταλήγει στην δεξαμενή. Το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. προχώρησε στην άμεση επισκευή της βλάβης, αποκαθιστώντας την υδροδότηση του οικισμού.

Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε αρχικά τον κόσμο για την υπομονή και την κατανόηση του που δείχνει σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις και έπειτα το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Β. που ανταποκρίνεται πάντα άμεσα σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν ανεξαρτήτως ημέρας ή ώρας .
Θα θέλαμε να επισημάνουμε, ότι το νερό για να φτάσει στις οικίες του εκάστοτε καταναλωτή απαιτείται μία διαδικασία για την οποία απαιτείται η λειτουργία μηχανημάτων άντλησης, διανομής και εξοπλισμός επικοινωνίας δικτύων αγωγών, τα οποία για να λειτουργήσουν απαιτείται ρεύμα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κάθε αυξομείωση τάσης, ή διακοπής ηλεκτροδότησης να σταματά η λειτουργία τους.

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό το καλοκαίρι καθώς αυξάνεται η κατανάλωση λόγο των επισκεπτών, αλλά και της μη ορθής χρήσης του νερού, με αποτέλεσμα την σημαντική επιβάρυνση του δικτύου λόγο ζήτησης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχοντας υπόψη τα προβλήματα όλων των οικισμών του Δήμου και ειδικά του Άνω Σταυρού, τα τελευταία χρόνια έχει διορθώσει πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία έχουν σχέση με την υποδομή, την λειτουργία του δικτύου με αποτέλεσμα να έχουν μειωθεί σημαντικά οι βλάβες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Υπάρχουν επίσης προγραμματισμένα έργα που έχουν ως στόχο να προσφέρουν στον καταναλωτή ένα ασφαλές και ποιοτικό νερό.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad