Το τελευταίο διάστημα στον οικισμό του Προφήτη, όπως και σε άλλους οικισμούς του Δήμου Βόλβης, είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο τις απογευματινές ώρες, σε κάποιες περιοχές, να μην επαρκεί η ποσότητα του νερού για να καλύψει τις ανάγκες, προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή υδροδότηση των κατοίκων.

Επειδή στον Προφήτη υπήρχε μια και μοναδική υδρευτική γεώτρηση, η Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης για να μπορέσει να καλύψει την αυξημένη ανάγκη της περιοχής σε νερό, αλλά και την απροβλημάτιστη υδροδότηση των καταναλωτών κινήθηκε έγκαιρα, καταφέρνοντας σε χρονικό διάστημα ενός μόλις χρόνου να πάρει έγκριση ώστε να προβεί σε διάνοιξη Νέας υδρευτικής γεώτρησης!

Το μόνο εμπόδιο για την υλοποίηση του έργου, είναι οι περαιτέρω διαδικασίες αδειοδότησης και ηλεκτροδότησης. Η Δ.Ε.Υ.Α.Β. λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες του οικισμού και της δημιουργηθείσας κακής κατάστασης, λόγω της έλλειψης πόσιμου νερού, προχώρησε στην έναρξη της λειτουργίας της 2ης νέας γεώτρησης με την βοήθεια ηλεκτρογεννήτριας.  Έτσι, λύθηκε προσωρινά το πρόβλημα μέχρι να συνδεθεί η νέα γεώτρηση με το δίκτυο ηλεκτρισμού της ΔΕΗ. Όταν αυτό πραγματοποιηθεί πιστεύουμε ότι θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης στην περιοχή του Προφήτη

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad