Στο φωτογραφικό υλικό μπορείτε να διακρίνεται τις εργασίες αποκατάστασης των οπών και των επικίνδυνων ρηγματώσεων των δεξαμενών αερισμού και απονιτροποίησης από εξειδικευμένο συνεργείο, σε συνεργασία με την εταιρεία μονωτικών υλικών PENETRON.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο