Σήμερα Τετάρτη 24/08/2022 ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης, αναβάθμισης και καθαρισμού του κεντρικού αντλιοστασίου ακάθαρτων υδάτων της Ασπροβάλτας.

Με το πέρας των πραγματοποιθέντων εργασιών έκλεισε ο κύκλος μιας σειράς απαραιτήτων εργασιών που ξεκίνησαν πριν λίγους μήνες από την ΕΕΛ Ασπροβάλτας, και πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια.

Το ειδικό συμβεβλημένο συνεργείο που συνδράμει στις εργασίες μαζί με το συνεργείο της ΔΕΥΑΒ, μετά τον καθαρισμό του βιολογικού, ολοκλήρωσε με επιτυχία την επανατοποθέτηση καινούργιας βάσης στις νέες αντλίες ακαθάρτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου.

Ενδεικτικά θα σας αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις εργασίες οι οποίες γίνανε το τελευταίο χρονικό διάστημα:

α) Φέτος κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε νέο καπάκι με ειδικά στόμια και σχάρα στην δεξαμενή προσυγκέντρωσης των βοθρολυμμάτων, έτσι ώστε να μειώνονται οι οσμές και να γίνεται μια πρώτη χονδροεσχάρωση των λυμάτων

β) επισκευάστηκε και επαναλειτούργησε η αυτοκαθαριζόμενη σχάρα

γ) καθαρίστηκε και επαναλειτούργησε ο αμμοσυλλέκτης- λιποσυλλέκτης

δ) αλλάχτηκε το σύστημα απονυτρωποίησης με την προμήθεια και λειτουργία δύο νέων αναδευτήρων υγρών λυμάτων,

ε) επισκευάστηκαν και συντηρήθηκαν οι δεξαμενές καθίζησης και τέλος συντηρήθηκαν και λειτουργούν οι αεροσυμπιεστές που οξυγονώνουν τις δυο δεξαμενές αερισμού των υγρών λυμάτων.

Από τα πρώτα στοιχεία ελέγχου της ορθής λειτουργίας του ΕΕΛ που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, διαπιστώθηκε η βελτίωση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού.
Και από τα ληφθέντα δείγματα τα οποία συλλέγονται και ελέγχονται σε τακτική βάση, κάθε μήνα , από συμβεβλημένο εργαστήριο , διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων των λυμάτων είναι πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια.

Το γεγονός αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς βρισκόμαστε σε μία χρονική στιγμή που ο όγκος των επισκεπτών λόγω της τουριστικής περιόδου είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν συνεχώς, η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑ Βόλβης βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή έτοιμοι να παλέψουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, δίνοντας άμεσες λύσεις για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Ήμαστε εδώ, παλεύουμε στην πρώτη γραμμή με την καθημερινότητα και τα προβλήματα που προκύπτουν. Συνεχίζουμε!

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad