Μετά την σημερινή επισκευή της βλάβης του δικτύου ύδρευσης στην Μικρή Βόλβη το νερό πλέον είναι κατάλληλο προς πόση.

Καθαρίστηκε και εκτονώθηκε το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού.

Την επόμενη εβδομάδα με την σύνδεση της Νέας γεώτρησης θα γίνει εκ νέου καθαρισμός του δικτύου ύδρευσης της Μικρής Βόλβης και θα λυθεί οριστικά το πρόβλημα.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο