Στο Στίβος η ΔΕΥΑΒ στις 12/10/2023 είχε πραγματοποιήσει προσωρινή διακοπή στην λειτουργία της Νέας ανατολικής υδρευτικής γεώτρησης, της μοναδικής με κατάλληλο νερό. Με την λειτουργία της το προηγούμενο διάστημα, είχε παρατηρηθεί από τα συνεργία της ΔΕΥΑΒ ότι έφερνε πολλά φερτά υλικά στο δίκτυο ύδρευσης (άμμο).

Έγινε διακοπή λειτουργίας της νέας γεώτρησης και δόθηκε νερό από την παλιά ακατάλληλη γεώτρηση. Στην συνέχεια τοποθετήθηκε κάμερα εντός της γεώτρησης και διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ρωγμή στην σωλήνωση της γεώτρησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κατά την λειτουργία της αντλίας να τραβάει και να στέλνει στο δίκτυο ύδρευσης, αδρανεί υλικά. Αμέσως προχωρήσαμε σε αποκατάσταση του προβλήματος, κάνοντας νέα σωλήνωση εντός της υπάρχουσας.

Πλέον από σήμερα Δευτέρα 23/10/23 επανήλθε η καταλληλότητα του νερού στο Στίβος μιας και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας της Νέας ανατολικής γεώτρησης του Οικισμού. Επίσης έγινε και ο καθαρισμός του δικτύου ύδρευσης .

Πλέον ο οικισμός υδροδοτείτε κανονικά από την μοναδική υδρευτική γεώτρηση με κατάλληλο νερό προς πόση.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad