Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει αναγκαστική διακοπή υδροδότησης στο κέντρο των Νέων Βρασνών λόγω βλάβης του δικτύου ύδρευσης. Το συνεργείο αποκατάστασης βλαβών της ΔΕΥΑΒ βρίσκεται ήδη στο σημείο της βλάβης και επιχειρεί την αποκατάστασή της.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad