Στην Δ.Ε.Υ.Α.Β. επιβραβεύουμε τους συνεπείς ως προς την εξόφληση των λογαριασμών τους καταναλωτές, με έκπτωση 10%.

Σύμφωνα με την νέα τιμολογιακή πολιτική της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης δήμου Βόλβης (ΔΕΥΑΒ) όσοι εξοφλούν τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ύδρευσης θα έχουν έκπτωση 10% επί της αξίας κατανάλωσης του νερού για την εμπρόθεσμη πληρωμή των λογαριασμών.

Η έκπτωση συνέπειας εξόφλησης λογαριασμών θα χορηγείται με τους παρακάτω όρους:
1. Ο χρήστης να έχει προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή ή με φυσική παρουσία στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ.
2. Στην επικαιροποίηση στοιχείων ο χρήστης να έχει επιλέξει την αποστολή μόνο ηλεκτρονικών λογαριασμών
3. Να έχει εξοφλήσει τρέχοντα λογαριασμό έως και την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται σ’ αυτόν (Ημερομηνία Λήξης), ο οποίος δεν βαρύνεται με ανεξόφλητες ή μη διακανονισμένες οφειλές.

Οι παραπάνω όροι θα πρέπει να ισχύουν συγχρόνως την ημερομηνία εξόφλησης του τρέχοντος λογαριασμού.

Η έκπτωση συνέπειας θα αφορά έκπτωση 10% επί της αξίας κάθε κλίμακας κατανάλωσης νερού (πραγματικής ή τεκμαρτής). Στοιχεία του λογαριασμού όπως το πάγιο και οι τόκοι, δεν επηρεάζονται από την έκπτωση συνέπειας. Η παρούσα θα αφορά όλες τις κατηγορίες καταναλωτών.

Η έκπτωση συνέπειας θα υπολογίζεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό που πληρώνεται εμπρόθεσμα και το ποσό της έκπτωσης θα εμφανίζεται στον καταναλωτή στον πρώτο έναντι επόμενο μετά την εκκαθάριση

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ ΕΔΩ (αρχείο pdf)

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad