Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολλά συσσωρευμένα προβλήματα σε όλη την επικράτεια του Δήμου Βόλβης, που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης τα οποία εδώ και πολλά χρόνια δεν είχανε λυθεί. Πολλά από αυτά έχουν καταγραφεί. Πολλά έχουν επιλυθεί, πολλά βρίσκονται προγραμματισμένα για να επιλυθούν στο άμεσο μέλλον παρά τις αντίξοες οικονομικές και υγειονομικές συνθήκες της χώρας λόγο covid.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα φρεάτια των όμβριων υδάτων του πεζόδρομου της Ασπροβάλτας που είναι παράλληλος της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Τα οποία φρεάτια από τότε που κατασκευάστηκε ο πεζόδρομος μέχρι τώρα, δεν είχανε συνδεθεί με το δίκτυο των ομβρίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όποτε βρέχει να υπερχειλίζουν και όταν δεν βρέχει να βγάζουν έντονη δυσοσμία.

Είναι ένα χρονίζον πρόβλημα το οποίο επιλύεται τώρα από τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Βόλβης, σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες με το προσωπικό να καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ.

Συνεχίζουμε το έργο μας. Προσπαθούμε να επιλύουμε όλα τα προβλήματα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σας ευχαριστούμε για την στήριξη, την υπομονή και την κατανόηση σας.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο