Οι μεγάλες ποσότητες ομβρίων υδάτων που έπεσαν στην περιοχή της Ρεντίνας δήμου Βόλβης την 23/01/2023, είχαν ως αποτέλεσμα πέραν των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, να προκαλέσουν και βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης του συγκεκριμένου οικισμού.

Λόγω της ορμής των υδάτων χάλασε ένας αγροτικός δρόμος, από τον οποίο περνάει το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού της Ρεντίνας με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν και να παρασυρθούν οι αγωγοί ύδρευσης.

Οι υπάλληλοι της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης εργάστηκαν εντός των ρεμάτων κάτω από δύσκολες συνθήκες και κατάφεραν την αποκατάσταση της βλάβης. Η υδρευτική επάρκεια των κατοίκων του οικισμού της Ρεντίνας έχει αποκατασταθεί.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad