Επισυναπτόμενα αρχεία (pdf) με αναλύσεις ποιότητας πόσιμου νερού έτους 2021 Δημοτικής Ενότητας Ρεντίνας ανά οικισμό.

ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ

ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
Μικρή Βόλβη 2021 Ελεγκτική

ΡΕΝΤΙΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ

Πιστοποιητικά ραδιενέργειας

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΜΙΚΡΗ ΒΟΛΒΗ

ΡΕΝΤΙΝΑ

ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΛΒΗ

 

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο