Επισυναπτόμενα αρχεία (pdf) με αναλύσεις ποιότητας πόσιμου νερού έτους 2020 Δημοτικής Ενότητας Αρέθουσας ανά οικισμό.

Αρέθουσα αναλύσεις ποιότητας

Αρέθουσα ραδιενέργεια ΕΕΑΕ

Λευκούδα αναλύσεις ποιότητας

Λευκούδα ραδιενέργεια ΕΕΑΕ

Λίμνη αναλύσεις ποιότητας

Λίμνη ραδιενέργεια ΕΕΑΕ

Ξηροπόταμος – Ανοιξιά – Φιλαδέλφιο αναλύσεις ποιότητας

Ξηροπόταμος – Ανοιξιά – Φιλαδέλφιο ραδιενέργεια ΕΕΑΕ

Μαυρούδα αναλύσεις ποιότητας

Μαυρούδα ραδιενέργεια ΕΕΑΕ

Σκεπαστό αναλύσεις ποιότητας

Σκεπαστό ραδιενέργεια ΕΕΑΕ

Στεφανινά αναλύσεις ποιότητας

Στεφανινά ραδιενέργεια ΕΕΑΕ

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο