Επισυναπτόμενα αρχεία (pdf) με αναλύσεις ποιότητας πόσιμου νερού έτους 2020 Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίας ανά οικισμό.

Μελισσουργός ανάλυση ποιότητας

Μελισσουργός Ραδιενέργεια ΕΑΕΕ

Νέα Απολλωνία ανάλυση ποιότηατς

Νέα Απολλωνία Πιστοποιητικό ΕΕΑΕ

Νέα Απολλωνία Σίδηρος

Νικομηδινό ανάλυση ποιότητας

Νικομηδινό Ραδιενέργεια ΕΑΕΕ

Περιστερώνας ανάλυση ποιότητας

Περιστερώνας Ραδιενέργεια ΕΑΕΕ

Πλατεία ανάλυση ποιότητας

Πλατεία Ραδιενέργεια ΕΑΕΕ

Στίβος ανάλυση ποιότητας

Στίβος Ραδιενέργεια ΕΑΕΕ

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad

Γράψτε σχόλιο