«Αναβάθμιση υποδομών Η/Μ εξοπλισμού, συστημάτων διαχείρισης και ανάλυσης ενεργειακού προφίλ Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης»

Το υπέρογκο ενεργειακό κόστος που επωμίζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Β., μας έκανε να αναζητάμε τρόπους δραστικής μείωσης του. Με ιδίους πόρους προβήκαμε σε παρεμβάσεις στα πιο ενεργοβόρα αντλιοστάσια, με αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό του Η/Μ εξοπλισμού  τους. Η κίνηση αυτή στην τριετία 2020-2022 επέφερε μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 40% σε kwh .

Παρόλα ταύτα η πρόσφατη ενεργειακή κρίση και οι ρήτρες αναπροσαρμογής επέφεραν ιλιγγιώδεις αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που υπερκάλυψαν το κέρδος που επέφεραν οι παρεμβάσεις μας, με αποτέλεσμα να στραφούμε και σε άλλους τρόπους προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε.

Στρεφόμενοι σε χρηματοδοτικά προγράμματα, καταθέσαμε φάκελο για  αντικατάσταση και αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού όλων των υποδομών μας, όλων των αντλιοστασίων, όλων των οικισμών του Δήμου Βόλβης.

Με την α.π. 9670/2021/29-06-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κου Πέτσα Στυλιανού, εντάχθηκε η πρόταση  της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών Η/Μ εξοπλισμού, συστημάτων διαχείρισης και ανάλυσης ενεργειακού προφίλ Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίθηκε ποσό χρηματοδότησης 4.002.390,35 €.

Πρόσφατα στις 21/03/2023 υπογράφηκε μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, επιχορηγούμενο επενδυτικό δάνειο ύψους 4.002.390,35€, μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

Το έργο αφορά την απομάκρυνση  του υφιστάμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την αντικατάστασή του με νέο, σύγχρονο και αποδοτικότερο, πλήρως εναρμονισμένο με τις τρέχουσες συνθήκες άντλησης, με αντικειμενικό σκοπό την ενεργειακή εξοικονόμηση στις ενεργοβόρες υποδομές ύδρευσης και λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης, καθώς και την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του.

Και συνεχίζουμε ……

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad