ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

Στους μακροχρόνια άνεργους παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 150 κυβικά/έτος.

Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων (υποπαρ. ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’)

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΛΒΗΣ

Φόρμα αίτησης
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ή βεβαίωση ότι δεν υποβάλω φορολογική δήλωση.

  2) Τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

  3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του Ν. 1599/198 ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία

  4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη).

  5) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  7) Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας, με την οποία αποδεικνύεται το συνολικό συνεχές διάστημα για το οποίο είναι εγγεγραμμένος/-η κάποιος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.


  Σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ να ενταχθώ στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης