ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

Σε δημότες που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόλβης, που είναι άτομα/οικογένειες που είναι αποδεδειγμένα άπορα ανίκανα προς εργασία και όχι άνεργα ή ανήκοντα σε ευπαθείς ομάδες, στερούμενοι οιουδήποτε εισοδήματος,  παρέχεται έκπτωση 100%στο πάγιο και τα πρώτα 100 κυβικά/έτος.

 

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΛΒΗΣ

Φόρμα αίτησης
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Ε1 και Ε9 τρέχοντος έτους, τόσο του ίδιου, όσο και ανθρώπων που συνοικούν με τον αιτούντα (εφόσον υπάρχουν) και διαθέτουν εισόδημα..

  2) Τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

  3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του Ν. 1599/198 ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία

  4) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη)

  5) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  6) Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο Βόλβης.

  7) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

  8) Υπεύθυνη δήλωση – περί ατομικής προσωρινής φιλοξενίας απόρου

  9) Υπεύθυνη δήλωση - περί συγκατοίκησης ή μη με τον αιτούντα


  Σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ να ενταχθώ στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης