ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΑμεΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ >80%

Στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 80% παρέχεται έκπτωση 50% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 200 κυβικά/έτος.

ΑμεΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ >67% (και ως και 80%)

Στα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67% παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 150 κυβικά/έτος.

ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ- ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ – ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ- ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ

Στην παραπάνω κατηγορία παρέχεται έκπτωση 30% στην αξία της κατανάλωσης για τα πρώτα 150 κυβικά/έτος.

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΛΒΗΣ

Φόρμα αίτησης


  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, ή βεβαίωση ότι δεν υποβάλω φορολογική δήλωση.

  2) Τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο της κύριας κατοικίας.

  3) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου του Ν. 1599/198 ότι πρόκειται για την κύρια κατοικία

  4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  5) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη)

  6) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  7) Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του ΚΕ.Π.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του..


  Σας υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ να ενταχθώ στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης