ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ, αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΡΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ.

* Τα υδρόμετρα θα τοποθετούνται
μέσα σε ειδικά φρεάτια στο προκήπιο

Φόρμα αίτησης


  Παρακαλούμε συμπληρώστε στο παραπάνω κείμενο της αίτησης σας την διεύθυνση του ακινήτου σας

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Αντίγραφο οικοδομικής αδείας ή βεβαίωση υπαγωγής στο Ν. 4041/2011, 4178/2013, 4495/2017 κλπς

  2) Ένα τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

  3) Αντίγραφο τίτλου κυριότητας ακινήτου

  4) Πρόσφατο Ε9 (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας φωτοαντίγραφο Ε9 των συνιδιοκτητών)

  5) Αντίγραφο εταιρικού και εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα (σε περίπτωση
  εταιρείας).

  6) Θεωρημένη (ή μέσω gov.gr) για το γνήσιο της υπογραφής Υπευθ. Δήλωση ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) (άρθρο 9.7.).

  7) Λογαριασμός νερού παλαιών ιδιοκτητών (σε περίπτωση προϋπάρχουσας οικοδομής στο οικόπεδο που κατεδαφίστηκε).

  8) Υπεύθυνη δήλωση του τρόπου αποχέτευσης των ακινήτων (άρθρο 29 Ν.1069/80)

  9) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη)

  10) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  11) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ του ιδιοκτήτη

  12) Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Τεχνίτη Εγκαταστάτη Υδραυλικού (άρθρο 34.1. Ν.4712/2020)

  13) Καταβολή του ισχύοντος τέλους σύνδεσης