ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ, αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

Φόρμα αίτησης
  Στοιχεία ακινήτου

  Στοιχεία αντίστοιχου καταναλωτή ύδρευσης
  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Απόδειξη πληρωμής
  2) Φωτοτυπία της Οικοδομικής άδειας ή του συμφωνητικού /συμβολαίου αν πρόκειται για διαμέρισμα.
  3) Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα αναφέρετε η έκταση της ιδιοκτησίας του
  4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη)
  5) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).
  6) Φωτοτυπία του Ρυμοτομικού Σχεδίου του ακινήτου
  7) Φωτοτυπία του τελευταίου λογαριασμού ύδρευσης
  8) Φωτοτυπία του τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος