ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ, αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

*Δεν είναι δυνατή η διακοπή υδροδότησης χωρίς προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών σας.

**Μετά την διακοπή εκδίδεται ένας ακόμη εξοφλητικός λογαριασμός, με χρέωση των υπολοίπων κυβικών που δεν έχουν χρεωθεί(εάν υπάρχουν) και αναλογική χρέωση του παγίου.

Φόρμα αίτησης


  Παρακαλούμε συμπληρώστε το παραπάνω κείμενο της αίτησης σας

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη) ιδιοκτήτη

  2) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  3) Πρόσφατο Ε9

  4) Επίσημο έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ο ΑΦΜ και Δ.ΟΥ του ιδιοκτήτη.