ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ, αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτικής απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

Για δόσεις μεγαλύτερες των είκοσι (20) καθώς και για το ελάχιστο ποσό δόσης και άλλες σχετικές πληροφορίες διαβάστε κάνοντας κλικ ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ στο τηλ. 237021812 (εσωτερικό113)

Φόρμα αίτησης  Εφάπαξ καταβολή με απαλλαγή ποσοστού 100% των τόκων.Σε 2 μηνιαίες ισόποσες ή όχι, διαδοχικές δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 90% των τόκωνΣε 3 έως 5 μηνιαίες ισόποσες ή όχι, διαδοχικές δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 80% των τόκων.Σε 6 έως 12 μηνιαίες ισόποσες ή όχι, διαδοχικές δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 50% των τόκων.Σε 13 έως 20 μηνιαίες ισόποσες ή όχι, διαδοχικές δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 10% των τόκωνΔικαιούχος κοινωνικού τιμολογίου με απαλλαγή ποσοστού 100% των τόκων.

  Δικαιολογητικά

  A) Ιδιοκτήτης – φυσικό πρόσωπο και απαραίτητα δικαιολογητικά για τις περιπτώσεις Β) και Γ) που εμφανίζονται παρακάτω
  1) Λογαριασμός ύδρευσης ΔΕΥΑΒ

  2) Έντυπο Ε9

  3) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη) ή Διαβατήριο

  4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  5) Αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr ή φορολογική δήλωση στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία

  Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:
  6)Ε9 συνιδιοκτητών

  7) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

  B) Λόγω Θανάτου απαιτούνται επίσης:
  1) Αποδοχή κληρονομιάς

  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδοχή κληρονομιάς:
  1) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του θανόντος

  2) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

  3) Υπεύθυνες δηλώσεις πλησιέστερων συγγενών, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

  Γ) Λόγω Αγοραπωλησίας απαιτούνται επίσης:
  1) Συμβόλαιο αγοραπωλησίας

  2) Φωτογραφία του υδρομέτρου για την τιμολόγηση των κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού