ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

Φόρμα αίτησης

  Παρακαλούμε συμπληρώστε στο παραπάνω κείμενο της αίτησης σας τα στοιχεία του ιδιοκτήτη

  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Φωτοαντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου (Taxisnet)

  2) Λογαριασμός ύδρευσης ΔΕΥΑΒ

  3) Καταβολή της εκάστοτε ισχύουσας εγγύησης καταναλώσεως νερού.

  4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ενοικιαστή (μπροστινή όψη)

  5) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  6) Φωτογραφία Υδρομέτρου