ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε κλικ στο ΥΠΟΒΟΛΗ αφού πρώτα τσεκάρετε το τετράγωνο για την δήλωση της πολιτική απορρήτου

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία

Στο Επιλογή Αρχείου θα πρέπει να επιλέξετε το ανάλογο αρχείο από τον υπολογιστή σας

Επισύναψη εγγράφων (αρχεία pdf ή jpg <2MB)
Προσοχή: Αρχείο μεγαλύτερο από 2ΜΒ δεν θα σταλεί.

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.Υ.Α ΒΟΛΒΗΣ

Φόρμα αίτησης  Απαραίτητα Δικαιολογητικά
  1) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (μπροστινή όψη).

  2) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (πίσω όψη).

  3) Συμβόλαιο αγοραπωλησίας

  4) Λογαριασμό ύδρευσης του εν λόγω ακινήτου ή φωτογραφία υδρομέτρου.

  5) Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ νέου ιδιοκτήτη

  6) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας:
  Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.


  *Για να γίνει η μεταβίβαση ηλεκτρονικά πρέπει να προηγηθεί εξόφληση της οφειλής.