Αιτήσεις

Αιτήσεις προς Δ.Ε.Υ.Α. Βόλβης

Μπορείτε να κάνετε την αίτηση σας ηλεκτρονικά ή έντυπα 

Επιλέξτε την αίτηση που θέλετε να υποβάλλεται κάνοντας κλικ σε μια από τις παρακάτω

Α. Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

1) ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

2) ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

3) ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

4) ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5) ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

6) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

7) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

8) ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

9) ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

10) ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

11) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

12) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

13,) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

14) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

15) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ

16) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ

17) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

18) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 75 ΕΤΩΝ

19) ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

20) ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

Β. Έντυπες αιτήσεις (Αρχεία pdf-docx)

1) ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

2) ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ

3) ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

4) ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5) ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

6) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

7) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

8) ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

9) ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

10) ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

10) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

11) ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ