Σας ενημερώνουμε ότι υπήρξε έκτακτη βλάβη στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό του αντλιοστασίου της Λευκούδας η οποία αποκαταστάθηκε και εντός ολίγης ώρας θα επανέλθει η υδροδότηση στον οικισμό.

Επίσης υπάρχει έκτακτη βλάβη σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης του Φιλαδελφίου. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΒ βρίσκονται ήδη στο σημείο και επιχειρούν την άμεση αποκατάστασή της.

What's your reaction?
0Cool0Bad0Lol0Sad